Modul 1

• Kartlegging av din nåværende situasjon, dine utfordringer og dine mål.

• Screening av kroppsholdning

• Førstegangskonsultasjon/kartlegging gjennomføres av fysioterapeut og fysioterapeuten vil avgjøre hvorvidt du kvalifiserer for EMA-concept.

Utføres på mitt kontor på Liertoppen, på ditt ridesenter eller digitalt.

• Videoanalyse av ekvipasjen

• Sitsanalyse i bevegelse.

• Innendørsanalyse: Du skal være kledd i tettsittende lys overdel.

• Utendørsanalyse: Du skal være kledd i tettsittende mørk overdel.

• Ekvipasjen skal varme opp før opptak.

• Analyse av spesifikke utfordringer, f.eks. changeringer, sjenkelvikning og overganger .

• Utføres i din stall/ridesenter

• Undersøkelse av spesifikke muskler og ledd.

• Avdekker avvik som er synliggjort i videoanalysen.

• Årsaker til evt. feilstillinger kartlegges.

• Du skal utføre forskjellige bevegelser i stående, sittende og liggende stilling – passiv og aktiv bevegelighet testes.

• Undersøkelsen utføres av fysioterapeut

• Du får en faglig vurdering av fysioterapeut, som brukes til å presisere hvilke områder du må fokusere på for å nå dine mål.

• Du får ny kunnskap om din kropp og hvordan din kroppsholdning påvirker deg og din hest.

• Økt kroppsbevisthet: Du blir oppmerksom på egen kropp og på kroppslige fornemmelser

relatert til propriosepsjon (leddsans)

• Du bryter gamle mønster og finner årsaken til problemet

Modul 1 passer for alle ryttere, uavhengig av nivå og ferdigheter.

For deg som ønsker:

1. Raskere fremgang

3. En sterkere kropp

4. Presise oppgaver

5 Å jobbe skadeforebyggende for hest og rytter

Ta kontakt

Modul 2

Ingen ryttere er like.

For at du skal utvikle deg, lære nye ferdigheter og oppleve fremgang, får du en tilpasset plan utfra dine forutsetninger og ditt nåværende nivå.

Progresjonsplanen inneholder treningsprogram, øvelser, uttøyning.

Progresjonsplanen utarbeides ut fra funn i modul 1.

Treningsapp hvor du kan loggføre og kommunisere med din fysioterapeut. Her får du ditt treningsprogram med beskrivelser av øvelser + video.

Kostholdsrådgivning. For å oppnå den fulle effekten av treningen, er et riktig kosthold viktig.

• Sterkere kropp, inkl. kritisk kjernemuskulatur

• Bedre balanse

• Større arbeidskapasitet.

• Mer overskudd

• Trening gir i tillegg redusert risiko for hjerte/karsykdom, diabetes, enkelte former for kreft.

For deg som har tatt modul 1 og som ønsker:

• Motivasjon for å trene

• Å lære mer om hvordan en skal trene målrettet for å forbedre ridningen

• Bedre resultat av treningen

• Raskere fremgang

• En sunnere kropp

Ta kontakt

Modul 3

Som lederen i ekvipasjen kreves det mental styrke for å prestere. Negative hendelser med hesten kan være svært ødeleggende.

Lær hvordan du får kontroll slik at du ikke lenger blir kontrollert av frykt, usikkerhet og et negativt tankemønster.

Motivasjon er «det som setter handlinger i gang»

Sammen defineres din motivasjon

Sammen settes det mål som er realistiske og oppnåelige

De kan bestå av:

a) resultater

b) prestasjoner

c) prosessmål, dvs. at du lykkes med å nå konkrete mål som er satt

Målsettingene som lages skal være både presise og målbare, og du har selv mye kontroll. Det er viktig å huske på at mål kan justeres.

Målsetninger settes separat for trening, og evt. konkurranse.

Når du har gjennomført modul 1-3 vil du får en sertifisering som EMA-rytter.

EMA-rytter er en kvalitetsstempel som forteller at du er:

-En rytter med fokus på å styrke egen kropp.

-En rytter med kroppsbevissthet og forståelse av egen og hestens kropp

-En rytter med en dypere forståelse for sammenhengene som er viktig for en effektiv og harmonisk ekvipasje.

• Ny kunnskap om hvordan din kropp påvirker hesten.

• Du er sterkere fysisk og mentalt.

• Du har målrettet fokus.

• Du har redskaper til å forebygge slitasje på både deg og hesten.

• Du bryter gamle mønster og finner årsaken til problemer.

• Du har bedre kvalitet i treningen av din hest.

• Din hest har en sterk, koordinert og balansert rytter.

Ryttere som har fullført modul 1 og modul 2.

Ta kontakt

Fysioterapeut Malin Gangstø finner du bare 30 minutter fra Oslo. Hun har treningsfasiliteter og behandlingsrom på Actic Liertoppen. I forbindelse med ekvipasjeundersøkelser reiser hun rundt Viken og omegn. Lurer du på om hun kan komme til deg? Du er velkommen til å ta kontakt uansett hvilke spørsmål du har.